28 september, 2021

Sedan 1 juli krävs legitimation för att ge skönhetsinjektioner

Sedan Novokliniken grundades så har våra patienters säkerhet och välmående varit i fokus. Därför är vi glada att Riksdagen har beslutat om en lagändring som säkerställer en trygg vård för patienter.

Sedan den 1 juli har lagen för estetiska injektioner och kirurgi gällt. Tidigare har marknaden saknat reglering, samtidigt som branschen vuxit kraftigt. Det har lämnat konsumenterna i princip utan skydd, trots att ingreppen kan ge allvarliga skador, om de utförs felaktigt.

Den nya lagen säkerställer att en trådlyft, fillers- och botoxinjektioner endast får utföras av legitimerade sjuksköterskor, tandläkare och läkare.

Även innan denna lagändring fick laga kraft, har Novokliniken utfört skönhetsinjektioner av läkare, kirurg eller legitimerad sjuksköterska.

 

Läs mer om lagen här.

Tillbaka