Risker och komplikationer

Alla typer av operationer medför risker. Det gäller även skönhetsingrepp, såväl stora som små.

Den första risken du som patient möter är vid själva operationen. I och med att nedsövning genom narkos kan innebära risker, även om de är mycket sällsynta. Oftast rör det sig om mindre komplikationer relaterade till narkoseffekten. Det kan till exempel röra sig om illamående, kräkningar, ont i halsen och huvudet samt ett fördröjt återställande av normal mental funktion. Under själva operationen är det också risk för blödningar och infektioner, men även dessa är väldigt sällsynta.

Komplikationer som kan uppstå efter en genomförd operation är:

 • Fula ärr
 • Blödning (hematom)
 • Infektion
 • Läkningssvårigheter
 • Förändringar i hudkänslighet (tillfälliga eller permanenta)
 • Ackumulering av vätska (seroma)
 • Smärta
 • Allergi mot tejp, lim, sutur och mediciner
 • Hudnekros

Specifika risker med silikonimplantat

Det vanligast förekommande materialet vid en bröstförstoring är fortsatt silikonimplantat. Det är flera olika tillverkare som producerar silikonimplantat, med olika typer av projektioner (former) som passar olika patienter bäst beroende på förutsättningar, önskemål och behov. Det existerar också olika typer av innehåll i silikonimplantat, men Novoklinken använder sig enbart av silikongelé. Det vill säga, icke flytande silikon. När det gäller själva ytan på ditt silikonimplantat har du dock fyra alternativ att välja mellan:

 • Slät
 • Mikrotexturerad
 • Texturerad
 • Makrotexturerad

Idag har man fastslagit en koppling mellan knottriga (både texturerade och strukturerade) implantat och lymfom, som är en tumör i blodsystemet. Tillståndet går under namnet BIA-ALCL (Breast Implant-Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma) och är extremt ovanligt, men det är ändå något du som patient bör vara medveten om för att kunna vara uppmärksam på symptom efter en operation med den här typen av implantat.

Det vanligaste symptomet för BIA-ALC är att en påtaglig bröstsvullnad orsakad av en serombildning kan uppstå hos en patient med ett texturerna implantat. Svullnaden uppstår oftast spontant utan samband med trauma eller klinisk infektion. Mindre vanliga symptom för BIA-ALC är kapselkontraktur och förtjockningar eller angränsande tumörer vid kapseln runt implantaten. BIA-ALC kan uppkomma så tidigt som två och ett halvt år eller så sent som tjugofem år efter primäroperationen, i genomsnitt tar det dock åtta år.

Nyligen publicerad data över patienter drabbade av BIA-ALCL i USA angav livstidsprevalensen till 33/1 000 000 för patienter med texturerade implantat. Med största sannolikhet beror det på att patienterna i fråga har genetiska förutsättningar för att utveckla just den här typen av lymfom.

Rekommendationen gällande BIA-ALC är att du som patient genomför en årlig kontrollrutin hos din plastikkirurg, gynekolog eller barnmorska. Vid behov ska man göra en undersökning av bröstvätskan. Behandlingen innebär borttagning av hela implantatet med tillhörande kapsel, något som kräver en erfaren plastik- eller bröstkirurg.

En annan risk med texturerade implantant är att det kan uppstå en kronisk inflammation i bröstvävnaden. Den ojämna ytan på ett textuerat implantat innebär också bakterier kan etablera sig på dem och leda till en typ av diskret immunologisk reaktion under många år. För att minimiera riskerna med bakterier använder sig Novokliniken av flera väletablerade strategiska åtgärder under operationen.