22 april, 2020

Patientinformation angående Coronaviruset

Med anledning till utvecklingen av Coronaviruset och dess spridning vill Novokliniken informera sina patienter om uppdaterande rutiner och erbjudanden.

Som klinisk och opererande verksamhet uppfyller Novokliniken de högt ställda kraven gällande sterilitet och hygien. Novokliniken följer också regelverket för att minimera infektioner och personalen har mycket goda kunskaper och erfarenheter inom området.

Med anledning av Covid-19 har Novokliniken dessutom infört ytterligare åtgärder för att minimera risken för smittspridning. Som patient möter du givetvis endast frisk personal och kan vara trygg med ditt besök hos oss. Under maj månad erbjuder Novokliniken även distanskonsultationer till rabatterat pris.

Om du med säkerhet vet att du blivit exponerad av Coronaviruset så ska du avvakta med besök till dess att du helt tillfrisknat. Du behöver också vara symptomfri i minst två dygn. Om du misstänker att du blivit exponerad för Coronaviruset ska du avvakta med besök i minst fjorton dagar – även om du inte upplevt några symptom.

Om du upplever influensaliknande symptom såsom feber, hosta, halsont, huvudvärk, andningsbesvär eller muskel- och ledvärk hjälper Novokliniken dig att boka om din tid.

Tillbaka