18 maj, 2023

Novoklinikens svar gällande vårdköerna

Den senaste tiden har det cirkulerat i nyheterna och tidningarna att patienter som opererats på privata plastikkirurgiska kliniker söker vård efter operation och tar plats i vårdkön samt belastar den offentliga sjukvården. Sektionschefen på Karolinska tycker att det snart blir ett stort problem som kommer behöva åtgärdas på ett eller annat sätt.

Vi på Novokliniken håller absolut med om att våra patienter inte ska behöva belasta den offentliga sjukvården. Opererande klinik/läkare ska vara jour åt sina patienter. Men såklart har vi inte samma resurser som på sjukhus.

Det betyder inte att vi inte kan ta hand om våra patienter på ”obekväm” tid för första bedömning samt åtgärd. På Novokliniken har vi personan i beredskap hela tiden men främst är vår plastikkirurg alltid tillgänglig för sina patienter och kan svara på frågor och göra bedömningar. Man kan när som helst kontakta kliniken antingen via mail eller jourtelefon då de är bemannade även under helger. Vid behov har vi möjlighet att ta emot nyopererade patienter på obekväm tid. Vi informerar även våra patienter om detta och det är helt konstadsfritt för patienten. I våra rutiner ingår återbesök och uppföljning av patienten från operation fram till slutkontroll som brukar vara efter 12 månader.

Det vi däremot vill är att alla plastikkirurger i Sverige gemensamt behöver komma överens om är att ge tydliga rekommendationer eller riktlinjer kring vad vi tycker om ”medicinsk turism”. Det handlar aldrig om kompetensen som finns utanför landet men alltid om patientsäkerheten då vi upplever att fokusen är fel vid denna diskussion. Faktum är att privata kliniker i Sverige finansieras av sina patienter och vi är beroende av vår ekonomi för att verksamheten ska kunna överleva. Det har också visat sig att en av de största anledningarna till att man väljer att opereras utomlands är det billigare priset. Det betyder att när patienterna sedan är hemma i Sverige och har fått en komplikation så är plånboken tom och då är inte en privat klinik ett alternativ för dem. Dessutom har vi som privat klinik som liknar sig mer en sjukhusavdelning och som inte har ett sjukhus resurser och kapacitet, väldig respekt för multiresistenta bakterier som skulle kunna slå ut hela vår verksamhet under en lång tid. Vi på Novokliniken har en rutinmässig uppföljning av våra patienter och bedömning, behandling samt åtgärd görs av vår operatör om ”problemet” är relaterat till operationen som utförts hos oss.

Sedan finns det alltid frågor som uppstår när man tänker på sök av vård från olika grupper. Varför skiljer det sig om vad man tycker om att vårda patienter som genomgått ”skönhetsoperationer” och exempelvis någon som varid på skidsemeter och brutit benet? Båda grupperna har bekostat det själva och kan jämföras då de båda tar plats i vårdkön.

Man kan också fundera på om mer regler gentemot kliniker i Sverige verkligen är det rätta alternativet. Vi som privat klinik har alltid offentliga sjukvården som en förebild och har alltid patientsäkerheten som prioritet. Funderingen är då huruvida privata kliniker kommer att överleva och medför risken att fler patienter söker sig utomlands för sina operationer, kommer tillbaka till Sverige och söker vård samt tar ännu mer plats i vårdkön. Värt att nämna är att privata plastikkirurgiska kliniker inte endast utför estetisk kirurgi. På vår klinik är ca. 30-40% av operationerna klassade som medicinska operationer. Detta betyder att det är patienter som mycket sannolikt sökt till offentliga vården för hjälp men blivit fast i en kö eller fått avslag som sedan söker sig till oss för sina besvär.

Slutsatsen är att vi överlag är överens med offentliga sjukvården och att det behövs fler diskussioner kring hur man ska ha hanterande der växande problemet tillsammans.

Tillbaka