9 oktober, 2020

Kátia Gomes fullvärdig medlem i Svensk plastikkirurgisk förening

Novoklinikens specialist inom plastikkirurgi Kátia Gomes är nu fullvärdig medlem i Svensk förening för estetisk platstikkirurgi (SFEP). Medlemsskapet innebär extra trygghet för patienterna eftersom specialisterna i föreningen kontinuerligt utbildas och granskas.

Kátia Gomes tilldelas under oktober månad fullvärdigt medlemsskap i Svensk förening för estetisk plastikkirurgi (SFEP). Föreningen ställer som krav att specialisten som ansöker är utbildad plastikkirurg, har fem års tjänstgöring samt egen erfarenhet och kunskap om de olika estetiska ingreppen. Därefter behöver specialisten vara medlem under fem års tid, praktisera sitt yrke på heltid och erhålla vitsord från andra specialister innan det fullvärdiga medlemskapet tilldelas.

Svensk förening för estetisk platstikkirurgi (SFEP) grundades 1983 och säkerställer att specialisterna utför sitt yrke och på ett etiskt och säkert vis. Eftersom estetisk plastikkirurgi går utanför den offentliga sjukvårdens ersättningsmodell och att patienten därmed själv betalar för operationen och vården, finns föreningen till som säkerhet för patienter.

Kátia Gomes är sedan tidigare fullvärdig medlem i Brasilianska förbundet Brasilian Plastic Surgery Society (SBCP).

Tillbaka