Information om distanskonsultationer

Distanskonsultationer sker först via telefon med din läkare. I samband med det övergår samtalet till ett videosamtal.