Operation efter kraftig viktnedgång

Efter en kraftig viktnedgång kan inte huden sjunka tillbaka till hur den var innan viktuppgången. Resultatet blir ett överskott av hängande hud. Man kan operera bort hudöverskottet vid ett eller flera områden, till exempel magen, armar, hakan, med mera. Ingreppet går också att kombinera med fettsugning, navelrekonstruktion, inläggning av protes och förstärkning av bukmuskulaturen.

Övervikt är ett stort hälsoproblem i dagens samhälle. Problemet med övervikt är inte estetiskt, utan sjukdomarna som övervikten för med sig. På grund av det strävar de allra flesta mot att gå ner i vikt ganska snabbt. Resultatet blir då stora viktvariationer under en kort tidsperiod. Kraftiga viktnedgångar är därför inget ovanligt, och går att åstadkomma genom träning, diet eller överviktskirurgiska magsäcksingrepp.

Efter en kraftig viktnedgång kan dock ytterligare problem uppstå. Huden har till exemplet vant sig vid den stora fettmassan och kan därmed inte sjunka tillbaka till det läge som den befann sig i innan viktuppgången. Resultatet blir ett överskott av hängande hud, något man kan korrigera med hjälp av plastikkirurgi.

Operationen går till som så att man helt enkelt opererar bort hudöverskottet vid ett eller flera områden, till exempel magen, armar, hakan, med mera. Man kan även kombinera ingreppet med fettsugning, navelrekonstruktion, inläggning av protes och förstärkning av bukmuskulaturen. Varje operation är unik och anpassad för just din situation och dina förutsättningar.

Operationstid

Operation

Tid på kliniken

Tillbaka på jobbet

Pris från 47 000 kr

Boka konsultation