Lårplastik

Med hjälp av lårplastik kan man att ta bort överskottshud eller fett från låret. Något man åstadkommer genom en enkel fettsugning eller genom kirurgisk borttagning av såväl hud som fett.

Den allra vanligaste anledningen till att man genomför lårplastik är efter massiv viktnedgång, men det finns inga bestämda regler. Om du känner att du vill minska storleken på dina lår eller ta bort överskottshud är du självklart också välkommen på konsultation.

Snitten kan man antingen placera på insidan av låret, ett snitt som sedan sträcker sig hela vägen upp till bikinilinjen, eller enbart placera snittet längsmed bikinilinjen. Snittstorleken varierar från patient till patient.

Operationstid

1,5 - 2 h

Operation

Under narkos

Tid på kliniken

6 - 8 h (övernattning erbjuds)

Tillbaka på jobbet

1 - 2 veckor

Pris från 74 000 kr

Boka konsultation

Videon är endast en illustration av ett händelseförlopp. Varje operation är unik och anpassad för just din situation och dina förutsättningar. Inför alla kirurgiska ingrepp, såväl kosmetiska som icke-kosmetiska, genomför du en konsultation med en specialistläkare. Under konsultationen fyller du i en hälsodeklaration som därefter granskas av din läkare för att bedöma lämpligheten för att genomgå den utvalda behandlingen.