Kortisoninjektion

Kortison är ett hormon som bildas naturligt i vår kropp och som har ett flertal funktioner. Det kan till exempel hjälpa vid inflammationer, ledsvullnader eller smärttillstånd.

Kortison är ett hormon som bildas naturligt i vår kropp och som har ett flertal funktioner. Däribland verkar kortison mot mindre inflammationer och allergier. Vid större inflammationer eller allergiska reaktioner är det däremot inte säkert att kroppens tillverkning av ämnet räcker till. Kortisonpreparat är därför mycket vanliga som antiinflammatoriska och antiallergiska läkemedel. Kortisoninjektioner är effektiva vid inflammationer, ledsvullnad och smärttillstånd.

Själva behandlingen tar cirka femton minuter, och du behöver inte förbereda dig på något specifikt sätt. Räkna dock med ytterligare minst femton minuter om bedövning önskas. Resultatet syns efter en till två veckor och kan behöva upprepas om symptomen kvarstår.

Keloid

Keloid är en typ av ärr som inflammeras onormalt mycket. Ärret växer okontrollerat, så mycket så att det går utanför det ursprungliga ärrets område. Ärren är ofta tjocka och upphöjda, de kliar och kan till och med göra ont.

Kortisoninjektionen hjälper att minska inflammationen, på så sätt minskas även ärrets storlek och tjockhet. Kortisonen lindrar även övriga symptom, såsom kliandet och värken.

Operationstid

Operation

Tid på kliniken

Tillbaka på jobbet

Pris från 1 500 kr

Triggerfinger

Triggerfinger är ett uttryck för när fingret eller tummen fastnar i böjt läge. Fingret kan då inte sträckas till vanligt läge, eller i så fall med smärta.

I handen finns de så kallade böjsenor, som börjar i underarmen, går genom handleden, och sträcker sig ut till topparna i varje finger. Det är tack vare böjsenorna som vi kan böja våra fingrar i olika lägen. När vi böjer och sträcker fingrarna glider senorna fram och tillbaka på de så kallade senskidor. Senskidor förstärks av strukturer, tvärgående band, som gör böjsenorna stabila. De tvärgående banden är som tunnlar som böjsenorna går igenom. Tunneln är ganska trång, men vanligtvis kan böjsenorna passerar utan problem. Ibland däremot kan det uppstå inflammationer i böjsenorna, och det bildas vätskefyllda senknutor. Vid rörelse glider böjsenorna, med fastnar vid tunneln på grund av den för tjocka senknutan. Resultatet blir att fingret inte kan avsluta sin rörelse och fastnar i böjt läge.

Genom att injicera senknutan med kortison kan inflammationen lindras och böjsenorna kan återigen glida som vanligt.

Operationstid

Operation

Tid på kliniken

Tillbaka på jobbet

Pris från 1 500 kr

Boka konsultation