Gynekomasti (förminskning av manliga bröst)

Män kan i princip genomgå samma slags plastikoperationer som kvinnor, bortsett från kvinnlig intimoperation, som är avsedd för de som har blygdläppar. En operation som är exklusiv för män är dock gynekomasti (förminskning av manliga bröst).

Man kan åstadkomma en förminskning av manliga bröst på fyra olika sätt. Det första är att man tar bort bröstkörtel för att minska bröstets volym. Det andra sättet är att man tar bort fett från bröstet med hjälp av en fettsugning. Det tredje sättet är att skära bort hudöverskottet. Det fjärde sättet är helt enkelt att man kombinerar de tidigare nämnda alternativen i en och samma operation. Snitten är mycket diskreta, och man placerar dem antingen i bröstgården eller i bröstvecket.

Operationstid

1 - 1,5 h

Operation

Under narkos

Tid på kliniken

4 - 6 h

Tillbaka på jobbet

1 vecka

Pris från 28 000 kr

Boka konsultation

Videon är endast en illustration av ett händelseförlopp. Varje operation är unik och anpassad för just din situation och dina förutsättningar. Inför alla kirurgiska ingrepp, såväl kosmetiska som icke-kosmetiska, genomför du en konsultation med en specialistläkare. Under konsultationen fyller du i en hälsodeklaration som därefter granskas av din läkare för att bedöma lämpligheten för att genomgå den utvalda behandlingen.