Explantation (uttag av bröstimplantat)

En explantation innebär att man avlägsnar bröstimplantaten från kroppen. Beroende på hur implantaten ser ut så kan operationen ta upp till två timmar och kan genomföras som ett kombinationsingrepp tillsammans med ett bröstlyft.

Anledningarna kan vara många när man vill ta ut sina implantat, till exempel:

  • Tröttnat på implantaten.
  • Upplever att brösten har förändrats.
  • Kapselbildning
  • Breast implant illness symptom
  • Diagnostiserad BIA-ALCL (lymfom)

Operationen kan ta upp till två timmar beroende på hur implantaten ser ut. Ingreppet är relativt komplicerat när man ska få ut implantaten tillsammans med den såkallade kapselbildningen. Det beror på att kapselbildningen är försedd med blodkärl som man måste vara försiktig med.

På grund av den den tappade volymen som uppstår till följd av en explantation så kan man behöva genomföra ett bröstlyft. På Novokliniken erbjuder vi explantationen och bröstlyftet som ett kombinationsingrepp, men det går också att avvakta med bröstlyftet i upp till tolv månader.

Boka konsultation