Bröstreduktion

En tung och voluminös byst kan medföra ryggvärk eller har andra bekymmer, som att hitta kläder som passar eller hudirritationer i bröstvecket.

En bröstreduktion (bröstförminskning) innebär helt enkelt att man minskar storleken på brösten genom att skära bort en eller flera delar av bröststrukturen. Det kan handla om hud, fettvävnad eller till och med körtlar. Vid en bröstreduktion kan man använda två olika snittekniker:

  • T-snitt
  • L-snitt

T-snittet är det vanligaste snittet vid en bröstreduktion. Snittet går rakt ner från bröstvårtan till vecket, och sedan längs med vecket under bröstet. Snittet blir då som ett uppochnervänt T. L-snittet är likt T-snittet men vid ett L-snitt går snittet längs med vecket åt enbart ett håll. Snittet formar då ett L istället för ett T. Fördelen med L-snittet är att ärret blir mycket mindre. Med ett L-snitt får bröstet dessutom en mer graciös, rund och feminin form än vid ingrepp med T-snitt. L-snitt är en internationell erkänd metod och något som Kátia Gomes har specialiserat sig på.

Operationstid

1,5 - 2,5 h

Operation

Under narkos

Tid på kliniken

4 - 6 h upp till 1 dygn (övernattning)

Tillbaka på jobbet

1 - 2 veckor

Pris från 53 000 kr

Boka konsultation

Videon är endast en illustration av ett händelseförlopp. Varje operation är unik och anpassad för just din situation och dina förutsättningar. Inför alla kirurgiska ingrepp, såväl kosmetiska som icke-kosmetiska, genomför du en konsultation med en specialistläkare. Under konsultationen fyller du i en hälsodeklaration som därefter granskas av din läkare för att bedöma lämpligheten för att genomgå den utvalda behandlingen.