Bröstlyft

Genom att omforma och justera såväl vävnaden som hudöverskott runt brösten kan du återställa en fast och rund form på dem.

Ett bröstlyft åstadkommer man genom att ta bort överskottshuden, omplacera bröstgården samt rikta den uppåt och slutligen omformar man bröstvävnaderna. Det är viktigt att komma ihåg att du inte förstorar brösten genom ett bröstlyft, utan att du endast omformar den befintliga vävnaden. Det är därför inte ovanligt att ett bröstlyft sker i kombination med en bröstförstoring. Vid ett bröstlyft kan man använda fyra olika snittekniker:

  • Bröstgårdssnitt
  • ”Lollipop”-snitt
  • T-snitt
  • L-snitt

Bröstgårdssnittet är helt enkelt ett snitt som går runt bröstgården. ”Lollipop”-snittet är ett snitt som går från bröstvårtan rakt ner till vecket under bröstet. Nedifrån ser det ut som en klubba, därav har det fått namnet ”Lollipop”-snitt (Lollipop är det engelska ordet för klubba). T-snittet är det vanligaste snittet vid ett bröstlyft. Snittet går rakt ner från bröstvårtan till vecket, och sedan längs med vecket under bröstet. Snittet blir då som ett uppochnervänt T. L-snittet är likt T-snittet men vid ett L-snitt går snittet längs med vecket åt enbart ett håll. Snittet formar då ett L istället för ett T. Fördelen med L-snittet är att ärret blir mycket mindre. Med ett L-snitt får bröstet dessutom en mer graciös, rund och feminin form än vid ingrepp med T-snitt. L-snitt är en internationell erkänd metod och något som Kátia Gomes har specialiserat sig på.

Operationstid

1,5h - 2h

Operation

Under narkos

Tid på kliniken

4 - 6h

Tillbaka på jobbet

1 vecka

Pris från 51 000 kr

Boka konsultation

Videon är endast en illustration av ett händelseförlopp. Varje operation är unik och anpassad för just din situation och dina förutsättningar. Inför alla kirurgiska ingrepp, såväl kosmetiska som icke-kosmetiska, genomför du en konsultation med en specialistläkare. Under konsultationen fyller du i en hälsodeklaration som därefter granskas av din läkare för att bedöma lämpligheten för att genomgå den utvalda behandlingen.