Botulinumtoxin (Botox)

Botox är en term för Botulinumtoxis som populariserats av den kosmetiska världen. Man kan till exempel använda det för att släta ut rynkor.

Botox är egentligen ett märkesnamn, och inte själva substansen i injektionen. Den verkliga substansen heter Botulinumtoxin och är ett toxin som produceras av en viss typ av bakterie. Inom medicin och till estetiska ingrepp använder man toxinet i mycket försvagad form för att förlama muskler och körtlar genom att blockera nervsignaler. Att förlama muskler och körtlar helt eller delvis kan man utnyttjas i många olika användningsområden, av såväl medicinska som estetiska skäl.

Själva behandlingen tar mellan femton och fyrtiofem minuter, beroende på omfattningen, och du behöver inte förbereda dig på något specifikt sätt. Räkna dock med ytterligare minst femton minuter om du önskar lokalbedövning. Resultatet märker du av efter redan sju till fjorton dagar och det varar sedan i tre till fyra månader. Novokliniken rekommenderar att du upprepar en behandling med Botulinumtoxin var fjärde månad för att garantera ett långvarigt resultat.

Rynkor

Det finns två typer av rynkor: statiska och dynamiska. De dynamiska rynkorna, även kallade rörelserynkor, är de som syns i samband med ansiktsuttrycken. När du ler, till exempel, syns de små rynkorna runt ögonen (kråksparkar) och runt näsan. När du är arg syns rynkorna mellan ögonbrynen (argrynkor), och när du är förvånad syns de horisontella pannrynkorna. Dessa rynkor är tillfälliga, de uppstår tack vare muskelrörelsen som gör att huden veckar sig och bildar rynkor.

Botulinumtoxinet gör att musklerna inte dras samman lika mycket vid ansiktsuttrycken. Därmed kommer rynkorna att synas mindre eller inte alls (beroende på mängd injicerat ämne). Med åldern kan dynamiska rynkor övergå till statiska rynkor.

Operationstid

1 - 1,5 h

Operation

Lokalbedövning erbjuds om patienten önskar

Tid på kliniken

1 - 2 h

Tillbaka på jobbet

Inga särskilda restriktioner

Pris från 2 800 kr

Ymnig svettning (Hyperhidros)

Överdrivna svettningar kan man enkelt behandla med Botulinumtoxinet. Det gör man genom att delvis blockera de svettproducerande körtlarna så att de producerar svett i mycket mindre mängd. Ingreppet innebär att man helt enkelt injicerar medlet på de ställen där för mycket svettning förekommer (till exempel händer, fötter, armhålor, ryggen) med en tunn nål. Man kan behöva upprepa ingreppet för bästa resultat. Att lida av ymnig svettning kan vara mycket obehagligt på grund av till exempel:

  • Svettfläckar på kläder under armarna eller på ryggen
  • Svettlukten
  • Känslan att fötter, händer eller andra delar av kroppen är fuktiga.

Operationstid

1 - 1,5 h

Operation

Lokalbedövning erbjuds om patienten önskar

Tid på kliniken

1 - 2 h

Tillbaka på jobbet

Inga särskilda restriktioner

Pris från 3 900 kr

Spasticitet

Spasticitet är ökad muskelaktivitet efter skada på det centrala nervsystemet (hjärna eller ryggmärg). Det centrala nervsystemet kan ta skada på olika sätt, till exempel efter en stroke eller förlamningsolycka. Det kan även drabba foster på grund av syrebrist vid förlossningen. Hjärnan tappar kontroll över musklerna, de elektriska nervsignalerna blir överaktiva och bombarderar en eller flera muskler, vilket leder till ökad spänning hos muskeln eller musklerna i fråga.

Spasticitet går att behandla med Botulinumtoxin, då toxinet fungerar som ett muskelavslappnande medel. När man injicerar ämnet i den spastiska muskeln minskar man överaktiviteten i den och lindrar på så sätt. På Novokliniken behandlas de övre extremiteterna, det vill säga hand, arm och bröstmuskel.
En behandling med Botulinumtoxinet botar dock inte spasticitet, utan underlättar endast symptomen och gör det enklare att leva med. Helst ska patienten fortsätta med träning under ledning av en sjukgymnast eller arbetsterapeut och upprepa behandlingen vid behov.

Operationstid

1 - 1,5 h

Operation

Lokalbedövning erbjuds om patienten önskar

Tid på kliniken

1 - 2 h

Tillbaka på jobbet

Inga särskilda restriktioner

Pris från 2 800 kr

Tandköttsvisning (Gummy smile)

Gummy smile innebär att tandköttet är väldigt synligt ovanför tandraden när man ler eller skrattar. Det beror på att en muskel i överkäken drar upp överläppen överdrivet mycket. Det kan man behandla genom att delvis förlama med hjälp av Botulinumtoxin. På så sätt drar överläppen inte upp sig lika mycket, och därmed ser man mindre av tandköttet.

Operationstid

1 - 1,5 h

Operation

Lokalbedövning erbjuds om patienten önskar

Tid på kliniken

1 - 2 h

Tillbaka på jobbet

Inga särskilda restriktioner

Pris från 2 800 kr

Tandgnissling (bruxism)

Tandgnissling sker ofta omedvetet när man sover om nätterna. Tandgnissling betyder att man gnisslar eller pressar tänderna i sömnen, eller även på dagtid vid stressiga situationer, på grund av en ökad muskelspänning. Tecken på att man lider av bruxism är skador på tänder eller käken, ömma käkar, huvudvärk eller nackstelhet. Applicering av Botulinumtoxin gör att ansiktsmusklerna slappnar av. Spänningen i området kommer därmed också att minska och på så sätt kan du undvika slitage på tänder och muskelvärk.

Operationstid

1 - 1,5 h

Operation

Lokalbedövning erbjuds om patienten önskar

Tid på kliniken

1 - 2 h

Tillbaka på jobbet

Inga särskilda restriktioner

Pris från 2 800 kr

Boka konsultation

Videon är endast en illustration av ett händelseförlopp. Varje operation är unik och anpassad för just din situation och dina förutsättningar. Inför alla kirurgiska ingrepp, såväl kosmetiska som icke-kosmetiska, genomför du en konsultation med en specialistläkare. Under konsultationen fyller du i en hälsodeklaration som därefter granskas av din läkare för att bedöma lämpligheten för att genomgå den utvalda behandlingen.