Belkyra-injektion (mot dubbelhaka)

Med hjälp av en Belkyra-injektion kan du bli av med oönskat fett under hakan. Resultatet märker du efter redan tre veckor.

Belkyra är en injektionsvätska som innehåller Deoxicholsyra. Belkyra-behandlingen är en relativt ny teknik för borttagning av submentalt fett (oönskat fett under hakan). Det är Deoxicholsyra som bryter ner fettcellerna i området, vilket gör att dubbelhakan sjunker tillbaka. Syran producerar man dessutom naturligt i kroppen för nedbrytning av fett, men genom att injicera ämnet i större mängd i ett specifikt område går processen snabbare.

Själva behandlingen tar mellan fyrtiofem och sextio minuter (beroende på omfattningen) och du behöver inte förbereda dig på något specifikt sätt. Räkna dock med ytterligare minst femton minuter om du önskar lokalbedövning. Resultatet märker du redan efter tre veckor. För bibehållet resultat måste du dock upprepa behandlingen minst en gång var sjätte vecka.

Operationstid

1 - 1,5 h

Operation

Lokalbedövning erbjuds om patienten önskar

Tid på kliniken

1 - 2 h

Tillbaka på jobbet

Inga särskilda restriktioner

Pris från 9 500 kr

Boka konsultation